Bart STAES : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Groen (an Bheilg)

Leas-Chathaoirleach 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 29-09-2009 / 12-02-2012 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Chasacstáin, den AE agus den Chirgeastáin agus den AE agus den Úisbéiceastáin, agus don chaidreamh leis an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Rialú Buiséadach

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Chasacstáin, den AE agus den Chirgeastáin agus den AE agus den Úisbéiceastáin, agus don chaidreamh leis an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : An coiste speisialta um choireacht eagraithe, um éilliú agus um sciúradh airgid

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Chomhphobal na nAindéas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Chasacstáin, den AE agus den Chirgeastáin agus den AE agus den Úisbéiceastáin, agus don chaidreamh leis an Táidsíceastáin, an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on Fight against Tax Fraud, Tax Evasion and Tax Havens EN  
- CONT_AD(2013)504241 -  
-
CONT 
OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Central African Republic on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) EN  
- DEVE_AD(2012)480771 -  
-
DEVE 
OPINION on the European Investment Bank (EIB) – Annual Report 2010 EN  
- DEVE_AD(2012)476006 -  
-
DEVE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a Council regulation on the ECSEL Joint Undertaking EN  
- CONT_AD(2014)521741 -  
-
CONT 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 EN  
- CONT_AD(2013)514829 -  
-
CONT 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2173/2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community EN  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Proposal for a recommendation to the Council on humanitarian engagement of armed non-state actors in child protection EN  
- B7-0585/2013  

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on fighting prostate cancer in the European Union EN  
- P7_DCL(2014)0001 - Tite ar lár  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 162 - 14-04-2014
Dearbhú i scríbhinn on protection of financial service consumers against usury practices EN  
- P7_DCL(2013)0017 - Tite ar lár  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 78 - 08-01-2014
Dearbhú i scríbhinn on the Union's efforts in combating corruption EN  
- P7_DCL(2010)0002 - Glactha  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Dáta oscailte : 18-01-2010
Dáta don titim ar lár : 06-05-2010
Glactha (dáta) : 18-05-2010
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2010)0176
Líon na sínitheoirí : 397 - 07-05-2010

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais