Bas EICKHOUT : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 20-11-2012 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Cisteoir

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (an Ísiltír)

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : An coiste speisialta um na dúshláin bheartais agus um na hacmhainní buiséadacha d'Aontas Eorpach inbhuanaithe i ndiaidh 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on Reindustrialising Europe to promote competitiveness and sustainability EN  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources EN  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
OPINION on current challenges and opportunities for renewable energy on the European internal energy market EN  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the protection of fragile ecosystems and endangered species EN  
- P7_DCL(2010)0024 - Tite ar lár  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Dáta oscailte : 19-04-2010
Dáta don titim ar lár : 09-09-2010
Líon na sínitheoirí : 234 - 09-09-2010

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil