Bas EICKHOUT : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Comhalta 

An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Rialú Buiséadach 
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil