Ska KELLER : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Leas-Chathaoirleach
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comh-Chathaoirleach

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (an Ghearmáin)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh den Cariforum-AE
 • 14-12-2016 / 04-07-2017 : Comhdháil na nUachtarán
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Comhdháil na nUachtarán

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus de Mheicsiceo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the role of the EU within the UN – how to better achieve EU foreign policy goals EN  
- INTA_AD(2015)560834 -  
-
INTA 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair agus lena n-éascaítear malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain táillí bóthair a íoc san Aontas (athmhúnlú)  
- LIBE_AD(2018)616760 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC EN  
- INTA_AD(2016)594132 -  
-
INTA 
OPINION on the implementation of the European Fund for Strategic Investments EN  
- INTA_AD(2016)589274 -  
-
INTA 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

. ‒ I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism.
While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws. I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be defined as an act of violence that endangers human lives, not business.
I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails, and it is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in conjunction with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travel is also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil