Yannick JADOT : Baile 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil