José BOVÉ : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (an Fhrainc)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Chomhphobal na nAindéas
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : An Coiste um Fhorbairt
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Rialú Buiséadach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle chun Comhaontú idirnáisiúnta maidir le hOla Olóige agus Ológa Boird a thabhairt i gcrích, 2015  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Tograí le haghaidh gníomh Aontais  
Is féidir le Feisirí iarraidh a thíolacadh don Choimisiún Eorpach gníomh Aontais a mholadh (gníomh nua nó leasú ar ghníomh atá ann cheana). Riail 47

Dearbhú i scríbhinn on strengthening the position of farmers in the food supply chain EN  
- B8-0303/2017  

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on regulation of the milk market EN  
- P8_DCL(2016)0066 - Tite ar lár  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 77 - 13-12-2016
Dearbhú i scríbhinn on setting up a European strategy for the management, control and possible eradication of the Asian hornet (Vespa velutina nigrithorax) EN  
- P8_DCL(2016)0047 - Tite ar lár  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Dáta oscailte : 27-04-2016
Dáta don titim ar lár : 27-07-2016
Líon na sínitheoirí : 72 - 28-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on the donation of unsold consumable food to charities EN  
- P8_DCL(2015)0061 - Dúnta agus tromlach ann  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Dáta oscailte : 14-10-2015
Dáta don titim ar lár : 14-01-2016
Glactha (dáta) : 14-01-2016
An liosta sínitheoirí : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Líon na sínitheoirí : 388 - 15-01-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais