Wim van de CAMP : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (an Ísiltír)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Rialú Buiséadach
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh den Cariforum-AE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Rialú Buiséadach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 
OPINION on reform of the European Union’s system of own resources EN  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers EN  
- INTA_AD(2017)610686 -  
-
INTA 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the interim report on MFF 2021-2027 – Parliament's position in view of an agreement EN  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
OPINION on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process EN  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on combating mileage fraud in the second-hand car market EN  
- P8_DCL(2016)0030 - Tite ar lár  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Dáta oscailte : 11-04-2016
Dáta don titim ar lár : 11-07-2016
Líon na sínitheoirí : 147 - 12-07-2016
Dearbhú i scríbhinn on the serious road traffic injury target EN  
- P8_DCL(2016)0004 - Tite ar lár  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Professor Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Dáta oscailte : 18-01-2016
Dáta don titim ar lár : 18-04-2016
Líon na sínitheoirí : 275 - 19-04-2016
Dearbhú i scríbhinn on the renewal of the Commission’s recommendations on maximum levels of alcohol in the blood for drivers of motor vehicles from 2001 EN  
- P8_DCL(2015)0041 - Tite ar lár  
Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 64 - 08-12-2015

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais