Axel VOSS : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn 

Comhalta 

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Coiste um Achainíocha 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority EN  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil