Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Baile 

Cathaoirleach 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Comhalta 

CPCO  
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Fhorbairt 
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil