Judith SARGENTINI : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (an Ísiltír)

Leas-Chathaoirleach 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt
 • 03-03-2010 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 03-03-2010 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
 • 19-01-2012 / 20-03-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt
 • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups EN  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries EN  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
OPINION on unleashing the potential of cloud computing in Europe EN  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012 EN  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC EN  
- LIBE_AD(2014)524542 -  
-
LIBE 
OPINION the EU comprehensive approach and its implications for the coherence of EU external action EN  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the United Nations Zero Hunger Challenge EN  
- P7_DCL(2013)0004 - Tite ar lár  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Dáta oscailte : 15-04-2013
Dáta don titim ar lár : 15-07-2013
Líon na sínitheoirí : 112 - 15-07-2013
Dearbhú i scríbhinn on Science Capacity Building in Africa: promoting European-African radio astronomy partnerships EN  
- P7_DCL(2011)0045 - Glactha  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI  
Dáta oscailte : 14-11-2011
Dáta don titim ar lár : 15-03-2012
Glactha (dáta) : 15-03-2012
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2012)0095
Líon na sínitheoirí : 394 - 15-03-2012
Dearbhú i scríbhinn on INDECT (intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) EN  
- P7_DCL(2010)0082 - Tite ar lár  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Dáta oscailte : 10-11-2010
Dáta don titim ar lár : 17-02-2011
Líon na sínitheoirí : 177 - 17-02-2011

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais