Petru Constantin LUHAN

Grúpaí polaitiúla

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (an Rómáin)

Comhalta

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Comhalta ionadaíoch

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : An toscaireacht um an gcaidreamh le tíortha Mercosur
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Gníomhaíochtaí na Parlaiminte sa suí iomlánach - an 7ú téarma parlaiminteach

Óráidí sa suí iomlánach

642

  Market surveillance of products (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

  Labour force sample survey (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

  European Maritime Safety Agency and response to pollution (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

  Protection of consumers in utilities services (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

  Deposit guarantee schemes (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

  Alternative fuels infrastructure (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

  Active and Assisted Living Research and Development Programme (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

1

Tuairimí - mar rapóirtéir

1

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on key information documents for investment products

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

12

  OPINION on eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

  OPINION on implementation of the EU Youth Strategy 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

  OPINION on the Implementation of the Audiovisual Media Services Directive

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

  OPINION on the integration of migrants, its effects on the labour market and the external dimension of social security coordination

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

  OPINION on the proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

  OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in ´Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)´

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and innovation (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a European Union Programme for Social Change and Innovation

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

  OPINION on attractiveness of investing in Europe

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Tairiscintí i gcomhair rún

5

  Joint motion for a resolution on the implementation of the EU Strategy for the Danube Region

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

  Motion for a resolution on the implementation of the EU Strategy for the Danube Region

14-02-2011 B7-0131/2011

  Joint motion for a resolution on a European Strategy for the Danube Region

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

  Motion for a resolution on a European Strategy for the Danube Region

18-01-2010 B7-0036/2010

  Motion for a resolution on forest fires in the summer of 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Dearbhuithe i scríbhinn

2

  Written declaration on protecting children and their rights in the context of internet namespace targeting children

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Tite ar lár

Mionsonraí

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 230 - 10-12-2013

  Written declaration on tackling multiple sclerosis in Europe

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Glactha

Mionsonraí

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Dáta oscailte : 09-05-2012
Dáta don titim ar lár : 13-09-2012
Glactha (dáta) : 13-09-2012
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2012)0357
Líon na sínitheoirí : 408 - 13-09-2012

Tograí le haghaidh gníomh Aontais

1

  Proposal for a union act on voluntary labelling rules regarding information related to suitability of food for vegetarians or vegans

27-11-2013 B7-0401/2013

Ceisteanna parlaiminteacha

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Coimisiún

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Coimisiún

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Coimisiún

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Coimisiún

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Coimisiún

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Coimisiún

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Coimisiún

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Coimisiún

Dearbhuithe (7ú téarma parlaiminteach)