Liem HOANG NGOC : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (an Fhrainc)

Comhalta 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Comhalta ionadaíoch 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

all-activities 

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 52a

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 205a

OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2014 - all sections EN  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to residential property EN  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
OPINION on a corporate governance framework for European companies EN  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA  
Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 131, Riail 131a, Iarscríbhinn II

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA 
Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 131, Riail 131a, Iarscríbhinn II

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais