Ashley FOX : 8ú Téarma Parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (an Ríocht Aontaithe)

Comhalta 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Toscaireacht um chaidreamh le Leithinis na hAraibe
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on interpretation and implementation of the interinstitutional agreement on Better Law-Making EN  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
OPINION on the Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank EN  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders EN  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal 
Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte 

Written explanations of vote 
Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Ceisteanna i scríbhinn 
Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on construction of the Via Carpathia strategic transport route of EU eastern regions EN  
- P8_DCL(2016)0019 - Tite ar lár  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Dáta oscailte : 07-03-2016
Dáta don titim ar lár : 07-06-2016
Líon na sínitheoirí : 61 - 08-06-2016
Dearbhú i scríbhinn on the Carpathian Region in the EU EN  
- P8_DCL(2015)0073 - Tite ar lár  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Dáta oscailte : 14-12-2015
Dáta don titim ar lár : 14-03-2016
Líon na sínitheoirí : 47 - 15-03-2016
Dearbhú i scríbhinn on strengthening the work of the European Instrument for Democracy and Human Rights in Venezuela EN  
- P8_DCL(2015)0063 - Tite ar lár  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Dáta oscailte : 26-10-2015
Dáta don titim ar lár : 26-01-2016
Líon na sínitheoirí : 64 - 27-01-2016

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhuithe de rannpháirtíocht na bhFeisirí in imeachtaí atá eagraithe ag tríú páirtithe