Karin KADENBACH : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin 

Comhalta 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Rialú Buiséadach 
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach.  
- CONT_AD(2018)629441 -  
-
CONT 
Tuairimí - mar scáthrapóirtéir 

Teagmháil