Kristiina OJULAND : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobarálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (an Eastóin)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (an Eastóin)

Comhalta 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Rúis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Chearta an Duine
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach den AE agus den Airméin, den AE agus den Asarbaiseáin agus den AE agus den tSeoirsia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Chearta an Duine

all-activities 

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach 
Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 194 agus 162(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir 
Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 52a

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 205a

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 53, Riail 54, Iarscríbhinn V

OPINION on the proposal for a Council directive on consular protection for citizens of the Union abroad EN  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA EN  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 133

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017) 
**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on education and religious discrimination in Pakistan EN  
- P7_DCL(2012)0017 - Tite ar lár  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Dáta oscailte : 17-04-2012
Dáta don titim ar lár : 17-07-2012
Líon na sínitheoirí : 56 - 05-07-2012
Dearbhú i scríbhinn on Camp Ashraf EN  
- P7_DCL(2010)0075 - Glactha  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Dáta oscailte : 06-10-2010
Dáta don titim ar lár : 20-01-2011
Glactha (dáta) : 25-11-2010
Téacsanna atá glactha (leis an liosta de shínitheoirí) : P7_TA(2010)0452
Líon na sínitheoirí : 401 - 25-11-2010

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Dearbhuithe de rannpháirtíocht na bhFeisirí in imeachtaí atá eagraithe ag tríú páirtithe