Niels FUGLSANG : Početna stranica 

Član 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Zamjenik 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Kontakt