Daniel FREUND : Životopis 

Izvorna verzija : DE 

Životopis (Za objavljene podatke odgovoran je isključivo zastupnik. )  
Ažurirano: 26/09/2019 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

 • 2006-2010 : Institut za političke studije u Parizu
 • 08/2008-12/2008 : Sveučilište George Washington
 • 2004-2006 : Sveučilište u Leipzigu

Profesionalna karijera 

 • 07/2014-05/2019 : Voditelj odjela za promicanje integriteta EU-a u okviru organizacije Transparency International EU
 • 03/2013-07/2014 : Politički savjetnik Geralda Häfnera, zastupnika u Europskom parlamentu
 • 01/2008-03/2013 : Suosnivač i financijski direktor novina „European Daily“
 • 2010-2011 : Odsjek za europske poslove, Ecole Nationale d'Administration (ENA), Francuska

Politička karijera 

Položaj u političkoj stranci ili nacionalnom sindikatu  
 • 2005-... : Član stranke Savez 90/Zeleni, ogranak okruga Aachen
 • 2019-2021 : Zastupnik na regionalnim i nacionalnim stranačkim konvencijama te regionalnom vijeću Länderrat
 • 2013-2019 : Zamjenik glasnogovornika / kooptiranog člana Savezne radne skupine za europska pitanja
Položaji u institucijama EU-a  
 • 02/07/2019-... : Zastupnik u Europskom parlamentu

Priznanja 

 • Njemački dobitnik nagrade za mlade „Karlo Veliki” za 2011.

Kontakt