Inês Cristina ZUBER : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Partido Comunista Português (Portugal)

Potpredsjednica 

  • 07-07-2014 / 30-01-2016 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Zamjenica 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o socijalnom dampingu u Europskoj uniji  
- FEMM_AD(2016)571749 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o novim alatima za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020.: integrirano teritorijalno ulaganje i lokalni razvoj pod vodstvom zajednice  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015.  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o proglašenju europske godine borbe protiv nasilja nad ženama  
- P8_DCL(2015)0004 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Datum otvaranja : 09-02-2015
Datum isteka roka : 09-05-2015
Usvojeno (dana) : 09-05-2015
Popis potpisnika : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Broj potpisnika : 413 - 08-05-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima