Eric ANDRIEU : Početna stranica 

Član 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 

Zamjenik 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Kontakt