Nils TORVALDS : Početna stranica 

Član 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 

Zamjenik 

Odbor za proračune 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za ribarstvo 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt