Simone VEIL : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 25-07-1989 / 30-03-1993 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Potpredsjednica

Nacionalne stranke 

 • 25-07-1989 / 30-03-1993 : Union pour la démocratie française (Francuska)

Potpredsjednica 

 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između AKP-a i EEZ-a (AKP – EEZ)

Zastupnik 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 19-11-1990 / 14-01-1992 : Odbor za političke poslove
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)
 • 15-01-1992 / 30-03-1993 : Odbor za vanjske poslove i sigurnost
 • 28-01-1992 / 30-03-1993 : Pododbor za ljudska prava
 • 18-09-1992 / 30-03-1993 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)

Zamjenica 

 • 26-07-1989 / 18-11-1990 : Odbor za političke poslove
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za prava žena
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike
 • 15-01-1992 / 30-03-1993 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 11-02-1993 / 30-03-1993 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike