Simone VEIL
 • Simone
  VEIL
 • Francuska
 • Datum rođenja: 13. srpnja 1927., Nice Datum smrti: 30. lipnja 2017.

Klubovi zastupnika

 • 17.07.1979 / 08.02.1982 : Klub zastupnika liberala i demokrata - Članica
 • 09.02.1982 / 23.07.1984 : Klub zastupnika liberala i demokrata - Potpredsjednica
 • 24.07.1984 / 12.12.1985 : Klub zastupnika liberala i demokrata - Predsjednica
 • 13.12.1985 / 24.07.1989 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Predsjednica
 • 25.07.1989 / 30.03.1993 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Potpredsjednica

Nacionalne stranke

 • 17.07.1979 / 23.07.1984 : Union pour la France en Europe (Francuska)
 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Union pour la démocratie française (Francuska)
 • 25.07.1989 / 30.03.1993 : Union pour la démocratie française (Francuska)

Predsjednica

 • 17.07.1979 / 18.01.1982 : Europski parlament
 • 17.07.1979 / 18.01.1982 : Predsjedništvo Parlamenta

Predsjednica

 • 21.01.1982 / 23.07.1984 : Odbor za pravna pitanja

Potpredsjednica

 • 27.07.1989 / 12.09.1990 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13.09.1990 / 12.09.1991 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13.09.1991 / 14.01.1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između AKP-a i EEZ-a (AKP – EEZ)

Članica

 • 11.04.1983 / 23.07.1984 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 26.07.1984 / 13.11.1986 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 09.06.1986 / 11.09.1986 : Odbor za političke poslove
 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 19.11.1990 / 14.01.1992 : Odbor za političke poslove
 • 15.01.1992 / 30.03.1993 : Odbor za vanjske poslove i sigurnost
 • 15.01.1992 / 17.09.1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)
 • 28.01.1992 / 30.03.1993 : Pododbor za ljudska prava
 • 18.09.1992 / 30.03.1993 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)

Zamjenica

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Odbor za prava žena
 • 26.07.1989 / 18.11.1990 : Odbor za političke poslove
 • 15.01.1992 / 30.03.1993 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 15.01.1992 / 10.02.1993 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike
 • 11.02.1993 / 30.03.1993 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike