Viviane REDING : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a
  • 19-01-2017 / 01-09-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenica 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Odbor za ustavna pitanja
  • 12-07-2018 / 01-09-2018 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prijedlozi akata Unije  
Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o provjerama stranih ulaganja u strateškim sektorima  
- B8-0302/2017  

Izjave