Marju LAURISTIN

Govor(i) na plenarnoj sjednici

58

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

3

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

MIŠLJENJE o digitalizaciji europske industrije

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

1

MIŠLJENJE o preporukama Europskoj komisiji o pregovorima o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institucijski prijedlozi rezolucija

27

Prijedlog rezolucije o suzbijanju antisemitizma

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Prijedlog rezolucije o odnosima EU-a i Turske

22-11-2016 B8-1283/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o položaju novinara u Turskoj

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Zajednički prijedlog rezolucije o transatlantskom protoku podataka

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Pisana izjava/Pisane izjave

2

Pisana izjava o sigurnosti zračnog prometa i opasnim letovima vojnih zrakoplova

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Ne razmatra se

Pojedinosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 106 - 06-01-2016

Pisana izjava o većoj učinkovitosti i usklađenosti provedbe makroregionalnih strategija EU-a

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Ne razmatra se

Pojedinosti

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Datum otvaranja : 27-04-2015
Datum isteka roka : 27-07-2015
Broj potpisnika : 79 - 28-07-2015

Pisana pitanja

8

Usmena pitanja

4

Međunarodni dan Roma

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Međunarodni dan Roma

08-03-2017 O-000016/2017 Vijeće

Učinci rješenja Općeg suda u pogledu Izjave EU-a i Turske

06-03-2017 O-000014/2017 Komisija