Petr JEŽEK : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Češka)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Češka)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Češka)

Predsjednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2017.  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the establishment of a framework to facilitate sustainable investment as it provides the basis towards climate friendly investments and sustainable projects across the EU. Nevertheless, I voted against the introduction of proposals to define when and how an economic activity is considered as unsustainable i.e. the ‘brown taxonomy’. Indeed, such an extension would heavily increase the bureaucratic burden on all industries as it takes the opposite approach of the Commission’s proposal, which sought to define when and how an economic activity is sustainable, not the other way round. In my view, the report’s suggestion to include unsustainable activities will not encourage transition strategies since those activities identified as ‘brown’ will not be able to benefit from sustainable finance to fund their transition and therefore will not be incentivised to get greener. I also voted against the suggestion to implement a ‘comply or explain mechanism’ as the latter would create a substantial and unnecessary burden for investors, as they will need to justify whether they consider the adverse impacts of the investment decisions on sustainability factors.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o boljoj zaštiti potrošača u vezi s neusklađenošću između oglašavane i stvarne brzine širokopojasnog interneta  
- P8_DCL(2016)0045 - Ne razmatra se  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 109 - 28-07-2016
Pisana izjava o rješavanju izazova koji proizlaze iz svjetskog indeksa gladi  
- P8_DCL(2016)0013 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 61 - 25-05-2016
Pisana izjava o promicanju višejezičnosti u Europskoj uniji  
- P8_DCL(2015)0064 - Ne razmatra se  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Datum otvaranja : 26-10-2015
Datum isteka roka : 26-01-2016
Broj potpisnika : 62 - 27-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane