Tomáš ZDECHOVSKÝ : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o provedbi odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka  
- CONT_AD(2018)629441 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane  
- BUDG_AD(2016)567490 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.  
- LIBE_AD(2014)536206 -  
-
LIBE 

Kontakt