Tomáš ZDECHOVSKÝ : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument EN  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost  
- BUDG_AD(2018)626955 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.  
- LIBE_AD(2018)623736 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije  
- CONT_AD(2017)606164 -  
-
CONT 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)  
- BUDG_AD(2017)597582 -  
-
BUDG 

Kontakt