Merja KYLLÖNEN : Početna stranica 

Članica 

Odbor za promet i turizam 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenica 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Kontakt