António MARINHO E PINTO : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom 

Član 

Odbor za ribarstvo 
Odbor za pravna pitanja 

Zamjenik 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo za odnose s Mercosurom 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Kontakt