Pedro SILVA PEREIRA : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Odbor za ustavna pitanja 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt