Pedro SILVA PEREIRA : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Odbor za ustavna pitanja 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt