Nicolas BAY : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Identitet i demokracija - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 02-07-2019 ... : Rassemblement national (Francuska)

Zastupnik 

 • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
 • 02-07-2019 ... : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 16-09-2019 / 08-10-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 09-10-2019 ... : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

Zamjenik 

 • 02-07-2019 ... : Odbor za vanjske poslove
 • 02-07-2019 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 09-10-2019 ... : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Kontakt