Mady DELVAUX : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Odbor za pravna pitanja 

Članica 

Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt