Fabio Massimo CASTALDO : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italija)

Potpredsjednik 

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Europski parlament

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Predsjedništvo Parlamenta

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Odbor za pravna pitanja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za sigurnost i obranu
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o Privremenom izvješću o VFO-u 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT  
 

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT  
 

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT  
 

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pristupanju EU-a Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Ne razmatra se  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 120 - 13-03-2017
Pisana izjava o promicanju organskih proizvoda u kantinama  
- P8_DCL(2016)0117 - Ne razmatra se  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 75 - 25-01-2017
Pisana izjava o davanju poticaja i potpore zapošljvosti mladih u euromediteranskoj regiji  
- P8_DCL(2016)0116 - Ne razmatra se  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 88 - 25-01-2017

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt