• Dario   TAMBURRANO  

Dario TAMBURRANO : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o autonomnoj vožnji u europskom prometu  
- ITRE_AD(2018)623925 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o tehnologiji lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: Vrijeme je za djelovanje!  
- ITRE_AD(2018)622172 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o provedbi Direktive o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.  
- ITRE_AD(2017)606112 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.  
- ITRE_AD(2017)604549 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama  
- ITRE_AD(2017)592164 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments  
- ITRE_AD(2016)582103 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu  
- ITRE_AD(2016)582196 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o putu prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o učinkovitoj uporabi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE