Marcus PRETZELL : Početna stranica 

Član 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 
Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom 

Zamjenik 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 

Kontakt