Maria NOICHL : Početna stranica 

Članica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenica 

Odbor za razvoj 
Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt