Piernicola PEDICINI : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt