Ignazio CORRAO : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član Predsjedništva
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 28-04-2015 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Potpredsjednik
 • 29-04-2015 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italija)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Irakom
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravna pitanja
 • 18-07-2014 / 30-06-2016 : Odbor za vanjske poslove
 • 01-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-03-2018 / 12-06-2018 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)  
- A8-0434/2018 -  
-
LIBE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka)  
- LIBE_AD(2018)627951 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava  
- DEVE_AD(2017)608037 -  
-
DEVE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

La proposta si inquadra all'interno delle disposizioni normative dirette ad aggiornare il diritto dell'Unione alla Brexit. In particolare, essa prevede delle misure per contrastare gli effetti della Brexit in materia di politica dei visti per i cittadini britannici. Alla luce delle rilevanti finalità perseguite dalla misura, mi sono espresso con voto favorevole, in quanto ritengo opportuno porre in essere, delle azioni mirate, che siano finalizzate a proteggere lo spazio senza frontiere interne ed a consentire ai cittadini britannici, di viaggiare senza obbligo di visto in Europa, anche dopo la Brexit.

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Il voto ha ad oggetto la relazione annuale sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Con riferimento all'anno in corso, la Commissione ha inteso mantenere gli stessi orientamenti previsti per il 2018. È stata adottata la procedura semplificata che non consente di emendare il testo.
Alla luce di quanto esposto, mi sono espresso con voto favorevole.

Gospodarenje otpadom (B8-0231/2019) IT  
 

Il testo non affronta in maniera esaustiva il delicato tema degli inceneritori, pertanto non risponde adeguatamente alle istanze dei cittadini, espresse in sede di petizioni. Inoltre, non sono state accolte le richieste in merito all'esigenza di bloccare la costruzione di nuovi inceneritori.
Alla luce di quanto esposto, ho ritenuto opportuno astenermi dal voto.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o potrebi da se ponovo razmotri izgradnja brze željezničke pruge između Lyona i Torina  
- P8_DCL(2016)0111 - Ne razmatra se  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 43 - 25-01-2017
Pisana izjava o primarnoj prevenciji raka  
- P8_DCL(2015)0054 - Ne razmatra se  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 146 - 06-01-2016
Pisana izjava o borbi protiv organiziranog kriminala  
- P8_DCL(2015)0044 - Ne razmatra se  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 172 - 08-12-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane 

Kontakt