Peter KOUROUMBASHEV : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 17-01-2017 / 22-03-2017 : Bulgarian Socialist Party (Bugarska)
 • 17-01-2017 / 01-07-2019 : - (Bugarska)

Potpredsjednik 

 • 06-02-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

Zastupnik 

 • 18-01-2017 / 05-02-2017 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Zamjenik 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke
 • 29-03-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije  
- ITRE_AD(2018)604503 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o temi „Ususret strategiji digitalne trgovine”  
- ITRE_AD(2017)609603 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane