Jeppe KOFOD : 9. parlamentarni saziv 

Izjave 

Potvrda iz kaznene evidencije