Morten PETERSEN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Danska)

Potpredsjednik 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinačeno)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije  
- LIBE_AD(2017)601038 -  
-
LIBE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

NACRT MIŠLJENJA o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN  
 

. – I appreciate the good intentions of the AM from the Greens concerning AM84 and AM85. However, I voted against AM84 and AM85 because secret ballots should be preserved for votes regarding personnel. I fully support efforts to open up the voting process on legislation and promote more transparency in the European Parliament in general. However, in terms of voting for individuals for positions in Parliament such as Quaestors, Vice-President and President, the MEPs should be able to vote freely according to the conscience - and without pressure from outside stakeholders.

Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između EU-a, Grenlanda i Danske (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) EN  
 

. – For decades, cooperation between the EU and Greenland has been strengthened and now covers important issues such as fisheries, research, environment and infrastructure. It is important to note that this report does not change this close cooperation.
I voted in favour of this report because it proposes a (small) increase in funding for Greenland. However, our support for the suggested new division of funding between the OCTs is dependent on the Council agreeing to the overall increase for the OCTs. In this regard, it is important to note that Greenland’s nominal funds must not be reduced as part of the next MFF. In addition, I would have preferred a stronger emphasis on Greenland’s strategic importance to the EU and on the special relations with Greenland.

Program pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN  
 

. – I voted in favour of this report, because the European Union promised Lithuania assistance in decommissioning the old Soviet-era Iganilia nuclear power plant in Lithuania. This proposal helps the EU to live up to the commitment made at the accession of Lithuania to the European Union in co-financing the decommissioning of this plant. Decommissioning this plant is also an essential learning moment, and can heighten the EUs competence in closing these kinds of plans in the future.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o oprašivačima, zdravlju pčela medarica i sektoru pčelarstva  
- P8_DCL(2015)0043 - Ne razmatra se  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB  
Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 82 - 08-12-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt