Branislav ŠKRIPEK : Početna stranica 

Član 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 

Zamjenik 

Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka 

Posljednje aktivnosti 

Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt