Ivan ŠTEFANEC : Životopis 

Izvorna verzija : SK 

Životopis (Za objavljene podatke odgovoran je isključivo zastupnik. )  
Ažurirano: 19/02/2015 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

 • 1979-1983 : sveučilišni studiji, inženjerstvo: diploma Visoke ekonomske škole u Bratislavi
 • 1991-1992 : sveučilišni studiji, ekonomija: magisterij iz poslovnog upravljanja na sveučilištu Rochester Institute of Technology u New Yorku
 • 1994-1994 : sveučilišni studiji, ekonomija: doktorat na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi

Profesionalna karijera 

 • 1983-1991 : voditelj projekata u poduzeću za strojogradnju „Považské strojárneˮ, Považská Bystrica
 • 1992-1993 : voditelj podružnice konzultantske kuće Ernst & Young CS Consulting (privatni sektor)
 • 1994-2004 : financijski direktor, generalni direktor društva Coca-Cola Beverages Slovakia (privatni sektor)
 • 2004-2006 : opunomoćeni predstavnik vlade za uvođenje eura u Uredu vlade Slovačke Republike (javna služba, vlada)

Politička karijera 

Položaj u političkoj stranci ili nacionalnom sindikatu  
 • 2005-2014 : član Slovačke demokratske i kršćanske unije – Demokratske stranke (SDKÚ-DS) (EPP)
 • 2012-2014 : potpredsjednik stranke SDKÚ-DS, nadležan za ekonomska pitanja i europske poslove
Položaji u nacionalnom parlamentu  
 • 2006-2014 : zastupnik u Nacionalnom vijeću Slovačke Republike
 • 2010-2012 : zastupnik u Nacionalnom vijeću Slovačke Republike, predsjednik Odbora za europske poslove
 • 2012-2014 : zastupnik u Nacionalom vijeću Slovačke Republike, potpredsjednik Odbora za europske poslove

Priznanja 

 • nagrada za vodstvo Dale Carnegie (Dale Carnegie Leadership Award) 2003.
 • diplomatska medalja prijateljstva (Friendship Medal Of Diplomacy) 2011.

Kontakt