Ivan ŠTEFANEC : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine  
- BUDG_AD(2018)626967 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja  
- IMCO_AD(2017)605925 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije  
- IMCO_AD(2017)599723 -  
-
IMCO 

Kontakt