David COBURN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 08-01-2019 : United Kingdom Independence Party (Ujedinjena Kraljevina)
 • 09-01-2019 / 11-02-2019 : Independent (Ujedinjena Kraljevina)
 • 12-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribarstvo
 • 16-09-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribarstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 16-07-2015 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 24-10-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 20-04-2018 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 23-04-2018 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane