David COBURN : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za ribarstvo 
Odbor za predstavke 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 

Zamjenik 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za međunarodnu trgovinu 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt