Barbara KAPPEL : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezavisni zastupnici
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe nacija i sloboda - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austrija)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 25-06-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 25-06-2015 / 12-04-2016 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 27-07-2015 / 30-09-2015 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 01-10-2015 / 04-04-2017 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračune

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  
- ECON_AD(2018)625356 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Emisijske norme CO2 za nova teška vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) DE  
 

Die ausverhandelten Ziele sind weitaus besser als die vom Berichterstatter vorgeschlagenen. Ab 2025 soll der CO2-Ausstoß von neuen LKW und Bussen um durchschnittlich 15 % gesenkt werden, ab 2030 soll der CO2-Ausstoß dann um 30 % gesenkt werden. Dies ist Teil der Anstrengungen zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrssektors.

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) DE  
 

Bevor eine Entscheidung über die Beschaffung von Fahrzeugen stattfindet, sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, damit alle Vor- und Nachteile betrachtet werden können und Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind. Des Weiteren sollten Sonderanfertigungen (Baustellenfahrzeuge etc.) von dieser Richtlinie ausgenommen werden.

Europski fond za obranu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) DE  
 

Im Rahmen des EU-Verteidigungsfonds werden mehr Effizienz sowie Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie gefordert, wobei ein Vorantreiben der Sicherheits- und Verteidigungsforschung von besonderer Bedeutung ist. Entscheidend ist auch die Entwicklung von Schlüsseltechnologien in kritischen Bereichen, sodass Europa für neue Angriffsformen wie Cyberattacken entsprechend gerüstet ist.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o osudi mučenja i pogubljenja djece u Saudijskoj Arabiji  
- P8_DCL(2016)0126 - Ne razmatra se  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 45 - 13-03-2017
Pisana izjava o šifriranju  
- P8_DCL(2016)0073 - Ne razmatra se  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 56 - 13-12-2016
Pisana izjava o europskim regijama bez GMO-a  
- P8_DCL(2016)0072 - Ne razmatra se  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 80 - 13-12-2016

Izjave