• José   BLANCO LÓPEZ  

José BLANCO LÓPEZ : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015.  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.: Europska komisija  
- PECH_AD(2017)592309 -  
-
PECH 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2013.  
- PECH_AD(2015)541468 -  
-
PECH