Paloma LÓPEZ BERMEJO : Početna stranica 

Članica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka 

Zamjenica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Posljednje aktivnosti 

Paloma LÓPEZ BERMEJO  
Paloma LÓPEZ BERMEJO 

Na EP NEWSHUB-u

Kontakt