Maria SPYRAKI : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 ... : Nea Demokratia (Grčka)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
  • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
  • 19-01-2017 ... : Odbor za regionalni razvoj

Zamjenica 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo za odnose s Japanom
  • 19-01-2017 ... : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Kontakt